pokaż się z lepszej strony

pokaż się
z lepszej strony
na wszystkich urządzeniach
tak samo idealnie…